Sản Xuất

  • Sản xuất Panel Rock Wool, Glass Wool, EPS cách nhiệt, tôn mái công nghệ nối không vít,…
  • Sản xuất cửa panel, cửa kho lạnh, cửa nhôm kính
  • Sản xuất tôn 1 lớp, tôn 3 lớp
  • Sản xuất tôn clip lock
  • Sản xuất tôn seam lock…