Tuyển dụng

STT Mã CV Vị trí tuyển dụng Số lượng Loại hình Nơi làm việc Hết hạn
1 MTJC05 Lái xe tải 2 Toàn thời gian Hưng Yên 30/09/2018
1 MTJC04 Nhân viên kinh doanh 5 Toàn thời gian Hưng Yên 30/08/2018
1 MTJC03 Kế toán thuế 02 Toàn thời gian Hưng Yên 30/08/2018
1 MTJC01 Kỹ sư xây dựng 02 Toàn thời gian Hưng Yên 30/08/2018
1 MTJC02 Kế toán tổng hợp 02 Toàn thời gian Hưng Yên 30/08/2018